Erinc Seymen "İsimsiz"
(15 Eylül-15 Ekim 2006)

Anıtsal mimari yapılar kimi bireylerin ve olayların hatırlanmasını sağlama işlevinin ötesinde mutlaklaşan siyasal ideolojilerin görüngülerine dönüşebilirler: anıt, hafızaları tazelemekle kalmayıp zihinlere hükmeden, karşısında korkuyla titrenmesine sebep olan bir aura kazanabilir. Anıtlara atfedilen bu ikonografik güç kitlelerin aldığı ortodoks tavır ve geliştirdikleri siyasi fanatizm ile doğru orantılıdır. "İsimsiz" bu bağlamda aşkınlaşan siyasi ideolojilere dair eleştirel/mizahi bir jesttir. Dogmatist, aşırı muhafazakar akımlara karşı demokrasiye saygı ve yaşam tarzı/fikir çeşitliliği savunusu yapan bir siyasi ideolojinin dünyevileşmekten uzaklaşması, bilinçli ya da bilinçsiz olarak karşı durduğu düşünme biçimleri ve pratiklerini kopyalaması tehlikesini sorunsallaştıran yapıt aynı zamanda belgeleme metodlarının taraflılığı ve yönlendiriciliğine gönderme içermektedir. [Erinç Seymen]

0 comments: